דברו איתנו:

עבודה ומשחק (Work and Play)

בשיטת מונטסורי משתמשים במושג "עבודה" ,כדי להדגיש את החשיבות בפעולותיו ובעשייתו של הילד.

עפ"י מונטסורי לשחק זוהי למעשה העבודה של הילדים.

המושג "עבודה" טומן בחובו את הריכוז הנדרש על מנת לבצע את הפעולות,את הכוונה שבעשייה לטובת מטרה מסוימת,את הרעיון לפיו עשייתו של הילד חשובה מספיק על מנת שלא יפריעו לו תוך כדי ולמעשה להבהיר את תחושת הערך המהותי שמאחורי פעולותיו.

בו בעת,חשוב להדגיש שאין המושג גורע מההנאה ומהעניין שהילד מוצא בתהליך ותוך כדי הפעילויות.