דברו איתנו:

משחר ההיסטוריה,

בני אדם מראים צרכים והתנהגויות דומות ללא הבדלי גזע,גיל או מין.

הנטיות הטבעיות הללו מקורן ככל הנראה אבולוציוני וניתן לסכם אותן תחת הנושאים הבאים- סדר,חקירה,התמצאות/מכוונות,עבודה,שיפור עצמי, תשורת,הפשטה ורוחניות.

מונטסורי מכוונת אותנו להיות במודעות לנטיות הללו ולתת להן מענה מגיל לידה.